Smart Solutions for Smart Destination Challenge

Smart Solutions for Smart Destination Challenge

Smart Solutions for Smart Destination Challenge estadio edo ekitaldietan bisitarien esperientzia maximizatuko duten eta Bizkaiko turismo fluxuaren banaketan eragina izango duten  irtenbide berritzaile eta inteligenteak planteatuko dituzten startup-ak bilatzen dituen lehiaketa da, probintziako aisialdi eta entretenimendurako eskaintzetara sarbidea emanez, berau San Mames Barria eta Athleticekin osatuz eraldaketa turistiko honen epizentro gisa.

Bizkaiako Foru Aldundiak, Athletic Clubek eta Turismoaren Munduko Erakundeak jaulkitako erronka honetan, guztira 37 herrialdetako 99 startupek parte hartu dute modu jasangarri batean Bizkaiko sektore turistikoa berraktibatzeko helburuarekin.  Maila oso altuko berrikuntzaren eta teknologiaren aldeko lehiaketa bat, bertan, azkenean, ondorengo bi startup-ak atera direlarik irabazle bezala pre-seed eta seed kategorietan hurrenez hurren: Necsum Trison (Bizkaia) eta Orwell (Italia).

Lehiaketa

Nazioarteko ehun startup inguru Smart Solutions for Smart Destination Challenge-era aurkeztu izanak lehiaketaren irismena frogatzen du eta, batez ere, Bizkaiko lurraldeak daukan erakargarritasun handia startupentzako eta sektore produktiboen berrikuntza eta indartzean.

Aurkeztutako 99 startup-etatik, 20-k soilik gainditu zuten hasierako aukeraketa, ondorengoek: Ariadne Maps, B-LAB GASTRONOMIC, Fluxguide, FootAR, Gole Tours, Grabit Retail, Hyncha, Klustera Inc, Mapping Sports, Necsum Trison, Orwell, Purple Blob, Stargraph, Snaptivity, Soulbilbao C.M, Tenbeo, Xabet, X-Plora eta ZONIZ by GEBS.

Erdiak geldituko diren hurrengo bahetzearen aurretik, lehen aukeraketako 20 startup hauek beraien proposamena turismoaren, kirolaren eta administrazio publikoaren sektoreko aditu ezberdinekin egiaztatzeko aukera izan zuten. Gero, 10 startup finalista geratzean, hauek beraien ideia San Mamesen egin zen ekitaldi batean aurkeztu zuten ebaluatzaile-talde baten aurrean.

Irabazleak

Bi enpresa irabazleak, Necsum Trison (Bizkaia) eta Orwell (Italia), finalera iritsi dira beste hiru startup-ekin batera: Fluxguide (Austria), Snapivity (Erresuma Batua) eta Alice Biometrics (Espainia) eta, lehiakeatren kudeatzaileen berbetan, gehien nabarmendu direnak izan dira berrikuntza maila altua duten eta Nazio Batuek bultzatutako Garapen Jasangarriko Helburuekin lerrokatuak dauden proposamenak aurkezteagatik.

Necsum Trison-en proposamena, pre-seed kategorian irabazlea, challenge-era aurkeztutako ideiarik berritzaileena eta sortzaileena aitortzen duena,  teknologiaren bitartez esperientziak garatzean ardazten da. Necsum-en ideia nagusia hirietan gune bakarrak eta berritzaileak sortzea da, hauekin bisitarien kopurua eta beraien egonaldiaren iraupena  handituz eta bisitatutako lekuetara berriro itzultzea bermatuz eskaintza digitalari eta eskuratutako esperientziari esker. Hemen aurkitu dezakezu Necsum-eko Mikel Rodriguez-ek burututako azken laburpena.

Bestalde, Orwell-en proposamena,  seed kategoriako irabazlea bere irtenbidea gaur egungo ingurunean azkar ezarri baitaiteke, hutsune handi bat betetzean ardazten da: ziberkiroletako jokoak. Orwell-ek murgiltzeko bideojokoak eskaintzen ditu Errealitate Birtuala eta Errealitate Gehitua (VR/AR) erabiliz eSports-en mundua eta kirol tradizionalena batzen diren esperientzia sortuz. Hemen aurkitu dezakezu Andrea Antonelli, bere CEOaren, bideo argitzailea duen laburpena.

Enpresa irabazle hauek 6 hilabetetan Athletic Clubekin batera proiektu pilotu bat garatzeko aukera izango dute. Gainera, Necsum Trison-ek, zerga-egoitza Bizkaian duen enpresa izanik, Bizkaiko Foru Aldundiaren hazkunde eta azelerazio zerbitzuetara sarbidea, bere proiektuak finantzatzeko aholkularitza eta coworking instalazioetan gunea izango ditu 6 hilabetez.

Bizkaia berrikuntza, teknologia eta sektoreen eraldaketaren aldeko apustua egiten duen lurraldea da, eta Crowdfunding Bizkaiatik honi buruzko guztiaz eguneratuta egotea nahi dugu gure blogaren bitartez.

Smart Solutions for Smart Destination Challenge

Smart Solutions for Smart Destination Challenge es un concurso en el que se buscan startups que planteen soluciones innovadoras e inteligentes que maximicen la experiencia de los visitantes turísticos en estadios o eventos y que incidan en la distribución del flujo del turismo en Bizkaia, dando acceso a las ofertas de ocio y entretenimiento de la provincia complementandolo con San Mames Barria y el Athletic como epicentro de esta transformación turística.

En este reto, lanzado por la Diputación Foral de Bizkaia, el Athletic Club y la Organización Mundial del Turismo, han participado un total de 99 startups de 37 países con el objetivo de reactivar el sector turístico en Bizkaia de una manera sostenible. Una competición por la innovación y la tecnología con un altísimo nivel en la que finalmente han resultado ganadoras dos startups en las categorías pre-seed y seed respectivamente: Necsum Trison (Bizkaia) y Orwell (Italia).

El concurso

Que un centenar de startups internacionales se hayan presentado a Smart Solutions for Smart Destination Challenge demuestra el alcance del concurso y, sobre todo, el gran atractivo que tiene el territorio de Bizkaia para las startups y en la innovación y potenciación de los sectores productivos.

De las 99 startups que se presentaron, solo 20 de ellas pasaron el corte inicial y son las empresas: Ariadne Maps, B-LAB GASTRONOMIC, Fluxguide, FootAR, Gole Tours, Grabit Retail, Hyncha, Klustera Inc, Mapping Sports, Necsum Trison, Orwell, Purple Blob, Stargraph, Snaptivity, Soulbilbao C.M, Tenbeo, Xabet, X-Plora y ZONIZ by GEBS.

Antes de la siguiente criba, en la que se quedarían la mitad, estas 20 startup preseleccionadas tuvieron la oportunidad de contrastar su propuesta con distintos expertos del sector del turismo, el deporte y la administración pública. Luego, tras quedar 10 startup finalistas, éstas presentaron su idea ante un panel de evaluadores en un evento en San Mames.

Las ganadoras

Las dos empresas ganadoras, Necsum Trison (Bizkaia) y Orwell (Italia), han llegado a la final junto a otras tres startups: Fluxguide (Austria), Snapivity (Reino Unido) y Alice Biometrics (España) y, en palabras de los gestores del concurso, son las que más han destacado por haber presentado propuestas con un alto grado de innovación y alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas.

La propuesta de Necsum Trison, ganadora en la categoría pre-seed, que reconoce a la idea más innovadora y creativa presentada al challenge, se centra en el desarrollo de experiencias a través de la tecnología. La idea principal de Necsum es generar espacios únicos e innovadores en las ciudades con los que aumentar el número de visitantes, la duración de su estancia y garantizar el retorno a los lugares visitados gracias a la oferta digital y a la experiencia obtenida. Aquí puedes encontrar el sumario final realizado por Mikel Rodríguez de Necsum.

Por otro lado, la propuesta de Orwell, ganadora de la categoría seed ya que su solución es rápidamente implantable en los entornos actuales, se centra en llenar un gran vacío: los juegos de ciberdeporte. Orwell ofrece videojuegos inmersivos utilizando Realidad Virtual y Realidad Aumentada (RV/RA) creando una experiencia donde confluye el mundo de los eSports y los deportes tradicionales. Aquí puedes encontrar el sumario con el vídeo explicativo de Andrea Antonelli, su CEO.

Estas empresas ganadoras tendrán la oportunidad de desarrollar un proyecto piloto en colaboración con Athletic Club durante 6 meses. Además, Necsum Trison, al ser empresa con domicilio fiscal en Bizkaia, tiene acceso a servicios de crecimiento y aceleración de la Diputación Foral de Bizkaia, asesoramiento para la financiación de sus proyectos y espacio en instalaciones de coworking durante un periodo de 6 meses.

Bizkaia es un territorio que apuesta por la innovación, la tecnología y la transformación de los sectores, y desde Crowdfunding Bizkaia queremos que estés al día de toda la información relacionada con todo ello a través de nuestro blog.

CNMV

Crowdfunding Bizkaia está autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme a la ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial. Está inscrita con el nº 25 en el Registro de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV.